Mục đích chính của ngành Management Consulting (tư vấn chiến lược) là tạo nên giá trị cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và chủ sỡ hữu bằng cách giúp họ giải quyết những vấn đề hóc búa ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh (business performance) của công ty.