Tư vấn kinh doanh (business consulting & advice) là dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh, cố vấn, trợ giúp mọi giai đoạn phát triển kinh doanh từ khởi nghiệp, thiết lập doanh nghiệp, mở rộng doanh nghiệp đến sang nhượng doanh nghiệp.

  • Đánh giá năng lực, mức độ khả thi của ý tưởng kinh doanh, hướng dẫn nghiên cứu thị trường
  • Hướng dẫn lập chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tiếp thị
  • Hướng dẫn về luật, quy định, thủ tục đăng ký kinh doanh
  • Cố vấn, trợ giúp các vấn đề liên quan đến điều hành doanh nghiệp hàng ngày: tuyển dụng-quản lý nhân sự, thương thảo hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại
  • Đào tạo phát triển các kỹ năng kinh doanh: tiếp thị; bán hàng; phục vụ và chăm sóc khách hàng
  • Kết nối với các dịch vụ luật, kế toán, thuế vụ, tài chính, bảo hiểm, nhân sự
15 0
2000 0
240 0
130 0